Dyddiadau’r Tymor/ Term Dates

calendr

Dydiadau Tymor Yr Hydref, 2019 Autumn Term Dates

  Digwyddiad/ Event Dosbarth/ Class
Medi/ September
02.09.19 HMS/ INSET Ysgol ar gau/ School closed Ysgol gyfan/ Whole school
03.09.19 HMS/ INSET Ysgol ar gau/ School closed Ysgol gyfan/ Whole school
05.09.19 Bl.3 yn dechrau gwersi nofio wythnosol ym Mhenrheol/ Weekly swimming lessons for year 3 in Penrheol. Blwyddyn 3
Wythnos yn dechrau / Week commencing 16.09.19 Clybiau allgyrsiol CA2 3:20-4:20 (gweler yr amserlen ar ddiwedd y llythyr/ please see the timetable on the final page of the letter) Derbyn/ Blwyddyn 1Bl.3-6
16.09.19 Diwrnod Owain Glyndwr Day- gwisgwch goch a melyn/ wear red and yellow Ysgol gyfan/ Whole school
18.09.19 Kerbcraft yn dechrau hyfforddi disgyblion/ Kerbcraft training for pupils commence Blwyddyn 1
  Trawsgwlad yr Urdd wedi oriau ysgol/ The Urdd Cross Country race after school hours.
23.09.19 Noson Taro Mewn/ Drop in session Ysgol gyfan/ Whole school
Hydref/ October
04.10.19 Lluniau unigol/ Individual Photographs Ysgol gyfan/ Whole school
06.10.19 Cymanfa Hope-Siloh Ysgol gyfan/ Whole school
  Addysg Rhyw/ Sex Education Blwyddyn 6
07.10.19 Chwistrelliad Ffliw/ Flu vaccination Derbyn- Blwyddyn 6
08.10.19 Noson agored i flwyddyn 6 yn YG Gŵyr/ Open evening for year 6 in YG Gŵyr. Blwyddyn 6
11.10.19 Dydd T.Llew Jones Day- Plant i wisgo fel mor-ladron/ dress up as pirates Ysgol gyfan/ Whole school
11.10.19 Cystadleuaeth pêl-droed yr Urdd/ The Urdd’s football competition. Tîm pêl-droed/ Football team
18.10.19 Cystadleuaeth pêl-droed yr Urdd/ The Urdd’s football competition- merched/ girls Tîm pêl-droed/ Football team
17.10.19 Treialon nofio’r Urdd DIM NOFIO I FL.3/ Urdd swimming trials- NO swimming for year 3 Tîm nofio/ Swimming team
18.10.19 2:30 Gwasanaeth Diolchgarwch  Bl.4 / Year 4 Thanksgiving service. CROESO CYNNES I BAWB/ A WARM WELCOME TO EVERYONE. Blwyddyn 4Ysgol gyfan/ whole school-
28.10.19-01.11.19 HANNER TYMORHALF TERM 
Tachwedd/ November
  Hyfforddiant seiclo i flwyddyn 6/ Yr. 6 cycling course Blwyddyn 6
06.11.19 Nofio’r Urdd Swimming Tîm nofio/ Swimming team
  Perfformiad Theatr Na’Nog Performance Blwyddyn 5 a 6
12.11.19 Pêl-rwyd yr Urdd Netball Tîm pel-rwyd/ Netball team
15.11.19 Diwrnod Plant Mewn Angen/ Children in Need Day Ysgol gyfan/ Whole school
Rhagfyr/ December
03.12.19  10:00 Cyngerdd Nadolig y Meithrin/ Nursery Christmas concert Meithrin bore
04.12.19  10:00 Cyngerdd Nadolig y Meithrin/ Nursery Christmas concert Meithrin bore
05.12.19  10:00  Cyngerdd Nadolig y Derbyn/ Reception Christmas concert Derbyn
06.12.19  10:00  Cyngerdd Nadolig y Derbyn/ Reception Christmas concert Derbyn
  Ffair Nadolig Bryniago/ Bryiago Christmas fayre
10.12.19  2:00 Cyngerdd Nadolig Bl.1 a 2/ Year 1 & 2 Christmas concert Blwyddyn 1 a 2
11.12.19  10:00 Cyngerdd Nadolig Bl.1 a 2/ Year 1 & 2 Christmas concert Blwyddyn 1 a 2
12.12.19  2:00 Cyngerdd Nadolig Bl.1 a 2/ Year 1 & 2 Christmas concert Blwyddyn 1 a 2
12.12.19 5:30 Gwasanaeth Nadolig CA2/ KS2 Christmas Service Bl.3-6
15.12.19 I’w gadarhnau/ To be confirmed Côr yn perfformio Yng nghyngerdd carolau Côr Glandulais/ the choir performing in Côr Glandulais’ Carol concert Côr/ Choir
16.12.19 I’w gadarhnau/ To be confirmed Côr yn perfformio Yng nghyngerdd Gwyl y Coed Nadolig/ the choir performing in St.Michael’s Church concert Côr/ Choir
23.12.19 – 03.01.20 Gwyliau NadoligChristmas Holiday Ysgol gyfan/ Whole school
06.01.20 HMS- YSGOL AR GAUINSET- SCHOOL CLOSED Ysgol gyfan/ Whole school
14.02.20 HMS- YSGOL AR GAUINSET- SCHOOL CLOSED Ysgol gyfan/ Whole school
20.04.20 HMS- YSGOL AR GAUINSET- SCHOOL CLOSED Ysgol gyfan/ Whole school
20.07.20- I’w gadarhnau/ To be confirmed HMS- YSGOL AR GAUINSET- SCHOOL CLOSED Ysgol gyfan/ Whole school