CRA

Mae ‘Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bryniago’ yn griw gweithgar o bobl sydd yn angerddol am addysg eu plant ac am sicrhau eu bod nhw’n derbyn y cyfleoedd gorau posib yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Er mwyn cynorthwyo’r ysgol yn y nod hwnnw, mae’r ‘Ffrindiau’ yn trefnu ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau yn gyson er mwyn codi arian i fuddsoddi mewn adnoddau sydd yn cael effaith uniongyrchol ar lawr y dosbarth. Mae’r ‘Ffrindiau’ yn cwrdd yn fisol, a braf byddai croesawu aelodau newydd felly dewch yn llu i’n cefnogi ni!

Dyma’r pwyllgor am 2019-2020:

 

Cadeiryddes: Mrs Sharon Thomas

Ysgrifenyddes: Mrs Bethan Jones

Trysoryddes: Mrs Rebecca Thomas

Ysgrifenyddes gwefannau cymdeithasolMichelle Brain

 

Diolch o galon hefyd i bawb wnaeth ymateb i’r cais i fod yn gynrychiolwyr dosbarth. Dyma gynrychiolwyr pob dosbarth:

Meithrin: Lowri Stevenson

Derbyn: Cathryn John

Blwyddyn 1:  Carina Edenborough, Laura Smith a Laura Poole

Blwyddyn   2: Rhydian Owen

Blwyddyn 3: Neb wedi dangos diddordeb/ No interest

Blwyddyn 4: Charlotte Connors.

Blwyddyn  5: Charlotte Connors.

Blwyddyn 6: Neb wedi dangos diddordeb/ No interest

 

 

Cyfarfod Nesaf: 06.11.19—7:00 p.m yn y Fountain       

Digwyddiad nesaf: Ffair Nadolig: 05.12.19