This slideshow requires JavaScript.

 

Ein nod yn Ysgol Bryniago yw sicrhau bod plant a phobl ifanc ein hysgol yn datblygu:

  • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes

  • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith

  • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd

  • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

“Dim ond ein gorau glas sy’n ddigon da.”
Our children and young people will be:

  • ambitious, capable learners who are ready to learn throughout their lives
  • enterprising, creative contributors who are ready to play a full part in life and work.
  • ethical, informed citizens who are ready to be citizens of Wales and the world
  • healthy, confident individual are ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

“Only our very best is good enough.”