Mae swyddfa’r ysgol ar agor o 8:30 y.b – 4:00 y.p, dydd Llun-Gwener yn ystod y tymor.

The school office is open between 8:30 a.m – 4:00 p.m, Monday- Friday, during term time.

 

Gallwch gysylltu drwy ffonio: 01792 882012

You can contact the school office on: 01792 882012