cy

Croeso I safle y Cyngor Ysgol

Gweithgaredd 1 Gweithgaredd 2 Gweithgaredd 3
Targed 1Codi arian i elusennau Ambiwlans Awyr Cymru-Casgliad Diolchgarwch(Tymor 1)  Plant mewn Angen-Diwrnod o weithgareddau hwyl(Tymor 1) Tŷ Hafan-Parti Pili Pala(Tymor 3)
  Gweithgaredd 1 Gweithgaredd 2 Gweithgaredd 3
Targed 2Prynu Tap I Affrica- Oxfam  Cystadleuaeth pwysigrwydd Dw Bore goffi(Tymor 3)
  Gweithgaredd 1 Gweithgaredd 2 Gweithgaredd 3
Targed 3Gwella adnoddauYsgol Diwrnod siwmperi Nadolig18.12.15(Tymor 1)  Diwrnod Gwerthu- Cacennau(Tymor 3)

 

 

Gwethusiad 1 Gwerthusiad 2 Gwerthusiad 3
Targed 1 Y gwasanaeth wedi mynd yn dda, ac yn hapus I fod yn rhan ohono. Codwyd £100. Rydym yn teimlo’n hapus am hwn os byddai’r Cyngor ddim wedi dweud eu rhan nhw ar y dechrau byddai llai o arian wedi cael ei godi. Codwyd £350 o bynnoedd drwy wisgo dillad nos a chynnal nifer o weithgareddau hwyl.
Targed 2
Targed 3 Codwyd £188 ar gyfer prynu adnoddau. Roedd yn ddiwrnod cyffrous a hapus. Roedd e’n union fel sinema a’r plant yn gallu dewis pa ffilm mewn unrhyw ddosbarth. Bydden I’n gofyn I’r athrawon gefnogi mwy tro nesa a cael mwy o drefn pan fo plant yn dod I gasglu diod.