Croeso i Flwyddyn 4

3 2019

2019 – 2020

Athro dosbarth:

Mrs Angharad Treharne (Miss Eleri Phelps)

Thema Tymor yr Hydref 2019:

llosgfynydd

Llosfynyddoedd

Tasg gyfoethog:

Mae Techniquest wedi cysylltu gyda’r ysgol. Maent wedi gofyn i blant Blwyddyn 4 i’w helpu i baratoi a chyflwyno cyflwyniad ___ munud o hyd i blant CA2 am losgfynnyddoedd. Bydd angen i’r cyflwyniad gynnwys: (gweler meini prawf dysgu’r dosbarth)

 

Beth am edrych ar dudalen Twitter yr ysgol i weld rhai o weithgareddau’r dosbarth?

twitter