Dyddiadau Pwysig

Gweithgareddau’r wythnos/ Activities for the week commencing: 04.11.19:

Llun/Mon

Mawrth/Tue Mercher/Wed Iau/Thu Gwener/Fri
04 05 06 07

08

  • Gwersi ffidil/ soddgrwth/ Violin/ cello lessons– Mrs Bott

 

  • Kerbcraft—Blwyddyn 1
  • Nofio’r Urdd– Bore/ Morning– Bl.5/6 Prynhawn/afternoon– Bl.3/4
  • 7:00– CRA/ PTA– Fountain
  • Gwersi telyn/ Harp lessons– Ms Jenkins
  • Gwersi nofio Bl.3 swimming lessons
  • Gwersi chwythbrennau/ pres Brass and woodwind lessons– Mr Bott

 

Clybiau Allgyrsiol/ Curriculum After School Clubs:

Mawrth/Tue Dim clwb canu– noson tân gwyllt. Dim clwb coginio Bl.2– noson tân gwyllt.
Mercher/Wed Clwb chwaraeon yr Urdd yn decrhau: 13.11.19

The Urdd sports club will start on 13.11.19Iau/Thu07.11.19: Clwb Chwaraeon / Sports Club—Pêl-rwyd/ Netball (Bl.3- B l.6)

Comments are closed.