Dyddiadau’r Wythnos/ Dates for the week

Gweithgareddau wythnos yn dechrau: Activities week commencing: 04.11.19

lun/Mon Mawrth/Tue Mercher/Wed Iau/Thu Gwener/Fri
04 05 06 07 08
 

 

 

 

  • Gwersi ffidil/ soddgrwth/ Violin/ cello lessons– Mrs Bott

 

 

 

  • Kerbcraft—Blwyddyn 1
  • Nofio’r Urdd– Bore/ Morning– Bl.5/6 Prynhawn/afternoon– Bl.3/4
  • 7:00– CRA/ PTA– Fountain

 

 

  • Gwersi telyn/ Harp lessons– Ms Jenkins
  • Gwersi nofio Bl.3 swimming lessons
  • Gwersi chwythbrennau/ pres Brass and woodwind lessons– Mr Bott

 

Clybiau allgyrsiol/ Curriculum After School Club:

Mawrth/Tue Dim clwb canu– noson tân gwyllt. Dim clwb coginio Bl.2– noson tân gwyllt.
Mercher/Wed Clwb chwaraeon yr Urdd yn decrhau: 13.11.19

The Urdd sports club will start on 13.11.19

Iau/Thu 07.11.19: Clwb Chwaraeon / Sports Club—Pêl-rwyd/ Netball (Bl.3- B l.6)

 

 

 

Comments are closed.