Polisiau YGG Bryniago

Polisiau Ysgol Bryniago

Iechyd a diogelwch

Polisi AAA Bryniago Cymraeg Mawrth 2017

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd CYM 2019

Polisi Amddiffyn plant – Cymraeg

Polisi codi tál 2019

Polisi Cwricwlwm Cymreig CYM 2019

Polisi Cydraddoldeb CYM 2019

Polisi Datganiad Polisi Cwricwlwm CYM 2019

Polisi Derbyn Plant CYM 2019

Polisi Diogelu Data a Mynediad at Gofnodion

Polisi Gweithdrefnau Cwyno CYM 2019

Polisi Gwisg Ysgol Ysgol Gymraeg Bryniago

Polisi Gwrth fwlio CYM 2019

Polisi Presenoldeb Bryniago 2019

Polisi Ymddygiad CYM 2019

Polisi Ymweliadau Addysgol YGG Bryniago

Polisi Ymyriadau Corfforol CyfyngolYmataliaeth a newid Cewyn YGG Bryniago

Polisi Toiledau YGG Bryniago

Polisi Camddefnyddio Sylweddau YGG Bryniago

Polisi Amddiffyn Rhag yr Haul YGG Bryniago

Polisi a Chynllun Hygyrchedd YGG Bryniago

Polisi Atal Eithafiaeth a Radicaleiddio YGG Bryniago

 

Dogfennaeth Ysgol Bryniago

Cynllun GAD 2018/2019 YGG Bryniago

Cynllun GAD 2019/2020 YGG Bryniago

Cynllun Gwariant Datblygiad Proffesiynol 2019 YGG Bryniago

Prosbectws Cymraeg 2019-2020 YGG Bryniago

Hunan Arfarniad 2018 YGG Bryniago

Adroddiad Blynyddol 2019 y Llywodraethwyr i rieni

 

Arall

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol- Gwybodaeth i Rieni

Datganiad ar gyfer gwefannau ysgolion YGG Bryniago

Hysbysiadau Cosb YGG Bryniago