Polisiau YGG Bryniago

Polisiau Ysgol Bryniago

Prospectws Cymraeg Bryniago

Profion Darllen a rhifedd cenedlaethol- gwybodaeth i rieni

Polisi Ymweliadau Addysgol

Polisi Ymyriadau Corfforol CyfyngolYmataliaeth a newid Cewyn

Polisi Trin Data Ysgol Gymraeg Bryniago

Polisi toiledau

Iechyd a diogelwch

PolisiDerbynplant2016

Polisi gweithdrefn cwyno YGG Bryniago

Polisi Cwricwlwm Cymreig 2016

Polisi codi tál 2016

Polisi Camddefnyddio Sylweddau

Polisi AAA Bryniago Cyfieithiad Cymraeg

Polisi Amddiffyn Rhag yr Haul

Polisi Amddiffyn plant – Cymraeg

Cynllun GAD 2017/2018