Polisiau YGG Bryniago

Polisiau Ysgol Bryniago

Prospectws Cymraeg YGG Bryniago

Hunan Arfarniad 2018 YGG Bryniago

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol- Gwybodaeth i Rieni

Polisi Ymweliadau Addysgol YGG Bryniago

Polisi Ymyriadau Corfforol CyfyngolYmataliaeth a newid Cewyn YGG Bryniago

Polisi Trin Data YGG Bryniago

Polisi Toiledau YGG Bryniago

Polisi Ymddygiad YGG Bryniago

Polisi Iechyd a Diogelwch YGG Bryniago

Polisi Derbyn Plant YGG Bryniago

Polisi Gweithdrefn Cwyno YGG Bryniago

Polisi Cwricwlwm Cymreig YGG Bryniago

Polisi Codi Tâl YGG Bryniago

Polisi Camddefnyddio Sylweddau YGG Bryniago

Polisi AAA YGG Bryniago

Polisi Amddiffyn Rhag yr Haul YGG Bryniago

Polisi Amddiffyn Plant YGG Bryniago

Polisi Cydraddoldeb 2018 YGG Bryniago

Cynllun GAD 2018/2019 YGG Bryniago

Polisi a Chynllun Hygyrchedd YGG Bryniago

Polisi Amseroedd Ysgol YGG Bryniago

Polisi Cwricwlwm YGG Bryniago

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd YGG Bryniago

Polisi Atal Eithafiaeth a Radicaleiddio YGG Bryniago

Polisi Diogelu Data a Mynediad at Gofnodion YGG Bryniago

Polisi Gwisg Ysgol YGG Bryniago

Polisi Gwrth Fwlio YGG Bryniago

 Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol  YGG Bryniago

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2017-18 YGG Bryniago

Datganiad ar gyfer gwefannau ysgolion YGG Bryniago

Hysbysiadau Cosb YGG Bryniago